Vård- och underhållsplaner

Vård- och underhållsplaner

Vi utför noggranna vård- och underhållsplaner främst för Svenska kyrkan men även för länsstyrelser och statliga verk. Sedan 2002 har vi utarbetat närmare 60 vård- och underhållsplaner.

Vårdplaner för Svenska kyrkan är ett krav för ansökan om KAE men utgör främst ett instrument för planering och inte minst budgetering av byggnaders åtgärds- och underhållsbehov. Kortsiktigt och över långa tidsintervall.