Uppmätningar

Uppmätningar

Uppmätning krävs alltid för att projektera nytillskott och förändringar i befintliga byggnader.

Vi utför detta som del i projekteringen men får även ibland uppdrag att leverera en komplett uppmätningsritning, oftast i 2D men ibland i 3D.

Arbetet innebär noggrann mätning av alla stomdelar, detaljer och höjder, liksom materialstorlekar och kulörer. Resultatet är en relationsritning som stämmer så gott som exakt med verklighetens mått och plushöjder - det man förr kallade just "Uppmätningsritning".