Bostäder ombyggnad

Ombyggnad

Vi gör skisser, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar för om- och tillbyggnad av bostäder, inte sällan i äldre byggnader.

Arbetet innebär anpassning till äldre arkitektur och traditionell materialhantering, men gärna med vågade kontraster med ny gestaltning och färgsättning. Dock alltid med hållbara och beprövade material och hantverk.