Nya rum i kyrkor

Nya rum i kyrkan

Det finns ofta önskemål om ett flexiblare och mer användbart kyrkorum. Det kan handla om att demontera bänkar, omdisponera koret och bygga nya funktionella rum under läktaren.

Nya väggar i kyrkorummet är en estetiskt utmaning. Mycket skissarbete krävs för att infoga nya funktioner i den befintliga arkitekturen på ett sätt som inordnar sig i och bevarar rummets karaktär.