Näringsliv

Näringsliv

Vi gör skisser, bygglov och förfrågningsunderlag för ny-, om-, och tillbyggnad av industri- och kontorslokaler respektive livsmedelslokaler av olika slag. Kontoret har tagit fram tillståndshandlingar för ett hundratal restauranger, och serveringslokaler av olika slag.

Arbetet innebär stor tyngdpunkt på verksamhetens logistik och gällande lagkrav. Arbetet innebär också anpassning till krassa villkor men vi föreslår lösningar med tanke på hållbarhet och miljöanpassning, för diskussion med beställaren.