Läckö slott

Läckö slott

Vi arbetar med Läckö slott sedan 1999, då Roni Wallin förordnades som slottsarkitekt. Arbeten sker i nära samarbete med Statens fastighetsverk och Stiftelsen Läckö Slott.

Uppdragen omfattar reparationer, inredningar, klimat och miljö, brandskydd, tillgänglighet mm. Dessutom medverkan i vårdplaner, arkitekttävlingar, dokumentationer samt nybyggnad av komplementbyggnader.

I området ingår naturrum Vänerskärgården, även kallat Victoriahuset.