Kyrklig verksamhet

Kyrklig verksamhet

Sedan Defyras start 1976 har en mycket stor del av vårt arbete handlat om kyrkobyggnader.

Förutom beskrivningar av skick och underhåll arbetar vi även mycket med anpassning till dagens behov så som tillgänglighet och flexibilitet.

Vår ambition är att skapa nya funktionella och vackra lösningar som bevarar och tydliggör kyrkans kulturhistoriska värden.