Fortifikationsanläggningar

Fortifikationsanläggningar

Vi arbetar med de flesta äldre försvarsverken i västsverige, anläggningar från 1500-tal till tidigt 1900-tal.

Uppdragsgivare är Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk och Göteborgs kommun, inte sällan i samarbete med andra konsulter.

Uppdragen gäller främst Vårdprogram respektive statusbesiktningar för planering av åtgärder och underhåll. För Varbergs fästning har arbeten även inneburit projektering för ombyggnader och större reparationer.