Färgsättning

Färgsättning

Tillsammans med beställare och brukare har vi arbetet fram en mängd nya färgsättningar.

Ofta har kulörer valts med en återgång till kyrkans ursprungliga karaktär, bland annat i Falkenbergs stadskyrka där 1950-talets gråskala ersattes med det sena 1800-talets varma, ekgula toner.